Generali ubezpieczenie turystyczne

Generali to renomowana firma ubezpieczeniowa, która oferuje szeroki zakres produktów, w tym ubezpieczenia turystyczne, zaprojektowane specjalnie dla podróżujących. Ubezpieczenie turystyczne Generali zapewnia ochronę podczas podróży zarówno w kraju, jak i za granicą, zabezpieczając klientów przed różnego rodzaju nieprzewidzianymi sytuacjami i zagrożeniami.

Zakres ochrony oferowanego przez Generali ubezpieczenia podróżnego obejmuje różne regiony geograficzne, które podróżny może wybrać zgodnie z własnymi potrzebami:

 1. Europa: obejmuje państwa europejskie, obszary nad Morzem Śródziemnym oraz Wyspy Kanaryjskie, z wyjątkiem Polski i kraju stałego zamieszkania.

 2. Cały Świat: obowiązuje we wszystkich państwach świata, z wyjątkiem Polski i kraju stałego zamieszkania.

 3. Świat bez Stanów Zjednoczonych: obowiązuje we wszystkich państwach świata, z wyłączeniem USA, Polski i kraju stałego zamieszkania.

 4. Polska: obejmuje ubezpieczenie na terenie Polski.

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej mogą obejmować:

 • Ubezpieczenie NNW,
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu,
 • Ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów oraz biletu lotniczego,
 • Ubezpieczenie Moto Assistance i zniesienia kosztów udziału własnego w wynajętym aucie.

 

Dodatkowo, ubezpieczający może rozszerzyć zakres ochrony o ryzyka związane m.in. z uprawianiem sportów ekstremalnych, sportów wyczynowych, jazdą na snowboardzie lub nartach, wykonywaniem pracy fizycznej, zaostrzonym przebiegiem choroby przewlekłej oraz pasywnym udziałem w aktach terroryzmu lub wojny.

Sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia wynoszą maksymalnie 1 200 000 złotych, obejmując m.in. badania, konsultacje, transport do szpitala, pobyt w szpitalu, a także Assistance w podróży.

Dostępne są trzy pakiety Assistance:

 • Standard: podstawowe usługi,
 • Premium: dodatkowe usługi, w tym wyżywienie i zakwaterowanie za granicą,
 • Exclusive: najwyższy poziom usług, w tym wypłata na kaucję i opieka nad zwierzętami domowymi.

 

Ubezpieczenie NNW obejmuje odszkodowanie na podstawie stopnia trwałej inwalidztwa, z możliwością dodatkowej wypłaty za przeszkolenie zawodowe lub wózek inwalidzki.

Suma ubezpieczenia dla OC w życiu prywatnym jest ustalana indywidualnie, maksymalnie do 1 0000 000 złotych.

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla bagażu podróżnego wynoszą 6000 złotych, z dodatkowymi odszkodowaniami za opóźnienie, zniszczenie lub utratę bagażu.

W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony jest zobowiązany do niezwłocznego poddania się opiece medycznej i przesłania pełnej dokumentacji dotyczącej zdarzenia do Generali w ciągu 7 dni od powrotu na terytorium Polski lub kraju zamieszkania.