Ubezpieczenie turystyczne PZU - Wojażer

Oferujemy wsparcie w trakcie podróży turystycznej zarówno w Polsce, jak i za granicą. W przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku zapewnimy opiekę medyczną i transport do domu. Ponadto sfinansujemy akcje ratunkowe, np. w górach, oraz pomożemy w przypadku chorób przewlekłych lub konieczności kwarantanny związanej z COVID-19.

Kiedy przyda się Wojażer?

Dzięki naszemu ubezpieczeniu PZU Wojażer nie musisz martwić się nagłymi problemami finansowymi ani nieoczekiwanymi komplikacjami w trakcie podróży. Zapraszamy do sprawdzenia, w jakich sytuacjach możesz liczyć na nasze wsparcie.

Ubezpieczenie podstawowe

Nasze ubezpieczenie zapewnia wsparcie w sytuacjach nagłego zachorowania lub wypadku, obejmując:

 • Koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego
 • Transport medyczny z miejsca zdarzenia
 • Transport medyczny z miejsca zdarzenia
 • Usługi stomatologiczne w przypadku ostrej potrzeby poza granicami kraju
 • Opiekę związana z ciążą i porodem do 32. tygodnia
 • Naprawę lub zakup protez, okularów korekcyjnych oraz innych środków rehabilitacyjnych
 • Dostęp do komory dekompresyjnej dla nurków, w przypadku dodatkowej ochrony.

Wsparcie Assistance – Pakiet Podstawowy nasze usługi obejmują:

 • Transport medyczny do domu lub transport zwłok do miejsca pochówku
 • Ratownictwo w przypadku awaryjnych sytuacji pogodowych lub problemów technicznych
 • Zwrot kosztów noclegu i wyżywienia w przypadku kwarantanny lub izolacji związanej z COVID-19
 • Organizacja i pokrycie kosztów powrotu do domu, jeśli klient nie może skorzystać z wcześniej zaplanowanego transportu z powodu kwarantanny lub izolacji.

Ubezpieczenie dodatkowe

Poznaj szeroki zakres dodatkowych usług z jakich możesz skorzystać, kupując nasze ubezpieczenie PZU Wojażer.

Zapewnimy i opłacimy następujące usługi podczas podróży w Polsce lub za granicą: zastępstwo kierowcy, wsparcie w przypadku kradzieży dokumentów, wysyłkę niezbędnych osobistych przedmiotów, zapewnienie zakwaterowania podczas rekonwalescencji, możliwość wcześniejszego powrotu do domu, zapewnienie wizyty bliskiej osoby.

Dodatkowo, podczas podróży zagranicznej, zapewnimy: transport do pierwotnego celu podróży po udzieleniu pomocy medycznej, pomoc w uzyskaniu kaucji, wsparcie tłumacza, pomoc prawną oraz pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem podróży.

Zapewnimy i sfinansujemy przewóz osoby towarzyszącej do domu. Pokryjemy koszty pobytu w hotelu dla osoby towarzyszącej, jeśli ubezpieczony pozostanie w szpitalu po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Zapewnimy opiekę nad dzieckiem lub osobą z ograniczoną samodzielnością w przypadku hospitalizacji rodzica lub opiekuna podczas podróży.

Pokryjemy koszty wizyty lub zakwaterowania dla rodzica lub opiekuna, jeśli dziecko lub osoba niesamodzielna zostanie przyjęta do szpitala.

Zapewnimy korepetycje dla dziecka w przypadku, gdy po powrocie do domu nie będzie mogło uczęszczać do szkoły z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie podróży.

Zapewnimy i sfinansujemy następujące usługi:

 • Zapewnienie transportu dla pracownika oddelegowanego zastępującego osobę ubezpieczoną.
 • Podczas podróży w kraju i za granicą: zapewnienie zastępstwa dla kierowcy, wsparcie w przypadku kradzieży dokumentów, wysyłka niezbędnych przedmiotów osobistych, zapewnienie zakwaterowania podczas rekonwalescencji, możliwość wcześniejszego powrotu do domu, możliwość odwiedzenia bliskiej osoby.
 • Dodatkowo podczas podróży zagranicznej: zapewnienie transportu do pierwotnego celu podróży po udzieleniu pomocy medycznej, wsparcie w uzyskaniu kaucji, usługi tłumacza, pomoc prawna. Pokryjemy również koszty związane z ewentualnym opóźnieniem podróży.

Zapewnimy i pokryjemy koszty przeprowadzenia badań funkcjonalnych, motorycznych i wydolnościowych dla osób zaangażowanych w uprawę sportów wyczynowych.

Pokryjemy również koszty naprawy uszkodzonego sprzętu sportowego lub wynajmu zastępczego, niewykorzystanego skipassu oraz zapewnienia zakwaterowania w przypadku zdarzenia lawinowego. Zwrócimy także koszty, jeśli trasy narciarskie zostaną zamknięte.

Dodatkowo udzielimy informacji związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją.

Wypłacimy świadczenie:

 • za trwały uszczerbek na zdrowiu (procent sumy ubezpieczenia równy procentowi poniesionego uszczerbku),
 • w razie śmierci ubezpieczonego (100% sumy ubezpieczenia).

Zapewnimy rekompensatę dla innej osoby, jeśli ubezpieczony, jego podopieczny lub zwierzę nieumyślnie spowoduje utratę zdrowia, życia lub zniszczy własność innej osoby podczas podróży. Poniesiemy również odpowiedzialność za szkody wynikające z posiadania, kierowania, używania lub uruchamiania urządzeń transportu osobistego, na przykład deskorolki.

Zapewniamy rekompensatę za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu spowodowane przez:

 • Zdarzenia losowe, takie jak pożar w hotelu czy akcja ratunkowa.
 • Wypadki, np. komunikacyjne, morskie lub lotnicze.
 • Kradzieże z włamaniem, na przykład z przechowalni, pokoju hotelowego lub pomieszczenia na bagaż.

Ważne jest, że nasze ubezpieczenie obejmuje również ochronę sprzętu elektronicznego.

Po powrocie do kraju zapewnimy i sfinansujemy leczenie w prywatnych placówkach medycznych w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania za granicą. Oferujemy konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, pokrycie kosztów planowanej operacji chirurgicznej oraz procedury rehabilitacyjne w przypadku wypadku, a także transport medyczny związany z operacją.

Jeśli klient zarezerwował wyjazd w biurze podróży lub samodzielnie zorganizował podróż i zakwaterowanie, a z powodu choroby lub innego nieprzewidzianego zdarzenia (określonego w OWU) konieczne będzie:

 1. Anulowanie wyjazdu – pokryjemy koszty związane z rezygnacją i anulacją biletu.
 2. Przerwanie wyjazdu i wcześniejszy powrót do kraju – zorganizujemy i pokryjemy koszty powrotu.

Nasze ubezpieczenie obejmuje również nagłe zachorowanie oraz konieczność izolacji lub kwarantanny związanej z COVID-19 zgodnie z decyzją administracyjną.

Ważne! Klient ma możliwość zakupienia tego ubezpieczenia w ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu wyjazdu. Może je nabyć osobno, niezależnie od innych ubezpieczeń podstawowych.